Programové centrum

Středověk

 


Nabízíme vám procházku z podhradí až k hradnímu pánovi. Hosty doprovázejí ozbrojené stráže, na cestě potkávají žebráky, potulné rytíře na koních, ale i vesničany z podhradí.

Cestou se hosté zastaví u středověkého tržiště, kde probíhá welcome drink, řemeslníci v dřevěných stáních předvádí svoje umění, k vidění je kovář, košíkář, tkalcovský stav, provazník apod. Mezi stánky procházejí měšťané a kupci. Během welcome drinku hraje lidová staročeská hudba.

Poté se hosté přesunou do prostoru hradu, kde následuje přivítání králem, který hosty uvítá a pohovoří o historii hradu. Hraje středověká hudba, vystupují dvorní tanečníci, kejklíři a kouzelníci. Připraveny jsou dobové hry pro pány i dámy a velkolepý rytířský turnaj. Občerstvení formou středověké hostiny. Možnost půjčení středověkých kostýmů pro hosty!

 

 

Máte zájem o tento produkt?

+420 603 479 761 nebo nám napište: